Vineri, 14 iulie 2023, la Stațunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, a avut loc simpozionul anual „Ziua pepenilor la SCDCPN Dăbuleni”, ediția a III-a.

            Simpozionul s-a desfășurat la sediul unității și a avut drept scop realizarea unui eveniment metodic, științific și practic destinat tuturor actorilor implicați în dezvoltarea și promovarea pepenilor: autorități publice centrale și locale, cercetători, specialiști în domeniu, fermieri, mass-media. Punctul central al evenimentului s-a axat pe intenția Stațiunii și a autorităților locale de a face din pepenele de Dăbuleni un produs cu indicație geografică protejată (IGP).

            S-a vizitat câmpul experimental al unității și s-au prezentat aspecte noi privind fertilizarea culturilor de pepeni.