SCDCPN Dăbuleni

POMICULTURA

POMICULTURA

N

Îmbunătăţirea sortimentului de specii pomicole şi soiuri adaptate condiţiilor de stres din zona solurilor nisipoase

N

Realizarea de producţii de fructe cu 7-10 zile mai timpurii faţă de alte zone din ţară

N

Stabilirea unui program de control integrat al stării de sănătate al pomilor, cu accent pe metodele biotehnice

N

Elaborarea unor verigi tehnologice (distanţe de plantare, forme de conducere, fertilizare

N

Tehnologia de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi tehnologiile de exploatare şi întreţinere pentru speciile piersic, cais, cireş, vişin, prun, măr, păr, arbuşti fructiferi şi căpşun