SCDCPN Dăbuleni

ISTORICUL UNITĂŢII

  1. 1959CENTRUL EXPERIMENTAL BECHET
  2. 1965STAŢIUNEA EXPERIMENTALĂ PENTRU VALORIFICAREA NISIPURILOR BECHET
  3. 1970STAŢIUNEA DE CERCETĂRI PENTRU AMELIORAREA NISIPURILOR BECHET
  4. 1975STAŢIUNEA CENTRALĂ DE CERCETĂRI PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI
  5. 2005CENTRUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI
  6. 2009STAŢIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI

POZIȚIA GEOGRAFICĂ

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri este localizată în Călărași, judeţul Dolj, pe drumul naţional 55, Craiova-Bechet-Corabia, la 75 km sud de Craiova şi la 40 km vest de Corabia
Coordonatele geografice sunt: Latitudine nordică: 43° 48′, Longitudine estică: 24° 5′. Relieful, in stare naturala, este constituit din dune şi interdune cu forme şi mărimi variabile, orientate în direcţia Vest-Est.

SOLUL ŞI CLIMA

SCDCPN Dăbuleni şi-a desfăşurat şi îşi desfăşoară activitatea, în principal, în zona solurilor nisipoase din sudul Olteniei, soluri cu textura grosieră, conţinut de argilă coloidală sub 12 % şi de humus redus (0,1-1,6%). Solurile nisipoase au o fertilitate naturală scazută, fiind slab aprovizionate cu azot şi fosfor şi mediu aprovizionate cu potasiu.
Din punct de vedere climatic, zona solurilor nisipoase din stânga Jiului este încadrată, dupa Köppen, în provincia climatică CFax, având un pronunţat caracter continental cu uşoară influenţă mediteraneană, ce se manifestă printr-o uscăciune accentuată în lunile iulie – septembrie şi o cantitate normală de precipitaţii în lunile mai şi iunie. Temperatura medie anuală este de 11,1oC. Media multianuală a precipitaţiilor este 548 mm, fiind repartizate neuniform pe luni şi cu variaţii mari de la un an la altul.