SCDCPN Dăbuleni

VITICULTURĂ

VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE

N

Trecerea de la plantaţiile tradiţionale înfiinţate în şanţuri la o nouă tehnologie care permite mecanizarea tuturor lucrărilor

N
Stabilirea sortimentului de soiuri de viţa de vie pretabile solurilor nisipoase

N

Elaborarea tehnologiilor de producere a materialului săditor viticol pe rădăcini proprii, de înfiinţare a plantaţiilor şi de întreţinere şi exploatare a plantaţiilor pe rod

N
Stabilirea formelor de conducere, distanţele de plantare, măsurile de prevenire şi combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, precum şi sistemul de fertilizare şi irigare a plantaţiilor

N
Îmbunătăţirea calităţii strugurilor şi a vinurilor obţinute pe solurile nisipoase