SCDCPN Dăbuleni

STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI

SCDCPN Dabuleni functioneaza in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” – Bucuresti.

Are sediul in comuna Călărași , judetul Dolj, pe Drumul National – Bechet-Corabia, la 75 km de Craiova si 40 km de Corabia.

„ 60 de ani de cercetare privind cultura plantelor pe solurile nisipoase din România( 1959 – 2019)

Vă invităm să participați la Sesiunea aniversară  „ 60 de ani de cercetare privind cultura plantelor pe solurile nisipoase din România( 1959 – 2019) “care va avea loc pe data de 26 septembrie 2019 la sediul Stațiunii de Cercetare -Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni.

Comitetul de organizare

Activitatea Statiunii Dabuleni desfasoara urmatoarele activitati de cercetare stiintifica avand ca directive mai importante:

p

ameliorarea permanenta a solurilor nisipoase;

p

elaborarea de sisteme de agricultura specifice solurilor nisipoase;

p

studiul comportarii unor specii, soiuri si hibrizi de plante rezistente la seceta si mai putin pretentioase la fertilitatea solului;

p

crearea de soiuri la plantele specifice solurilor nisipoase (pepeni verzi, arahide, fasolita etc.);

p

elaborarea si perfectionarea tehnologiilor de cultivare la cereale, plante tehnice, plante furajere, medicinale, legumicole, pomi fructiferi si vita, in conceptul agriculturii durabile;

p

studiul biologiei si al combaterii integrate a daunatorilor, agentilor patogeni si buruienilor cu importanta economica la plantele cultivate pe solurile nisipoase;

p

transferul tehnologic al rezultatelor de cercetare la utilizatori.

PROIECT ADER 7.3.4

„Cercetări privind selecția in vitro în vederea identificării, multiplicării și promovării unor genotipuri de cartof dulce cu toleranță la stresul termohidric”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Proiect finantat de MADR în cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală – ADER 2022”

Obiectivele de referință ale proiectului:

 

Obiectivul general: 7. DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE, PRACTICI, PROCESE ŞI TEHNOLOGII INTEGRATE PRODUCȚIEI HORTICOLE

Obiectivul specific: 7.3. Modernizarea tehnologiilor de înmulțire și de cultură a plantelor horticole pentru utilizarea cu maximă eficiență a resurselor naturale și antropice, diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice și îmbunătățirea protecției mediului înconjurător

Perioada de derulare a planului sectorial: 2019-2022

Durata proiectului: 37 luni

Bugetul: 1200000 lei

PROIECT ADER 1.4.2

„Refacerea capacității de producție și protecție a agroecosistemelor din zona solurilor nisipoase prin promovarea în cultură a unor specii de plante tolerante la stresul termohidric, fasoliță, sorg, secară”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Proiect finantat de MADR in cadrul Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019-2022, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală – ADER 2022”

Obiectivele de referință ale proiectului:

Obiectivul general: 1. ÎMBUNĂȚĂȚIREA REZULTATELOR ECONOMICE ALE FERMELOR, PRIN CREŞTEREA EFICIENȚEI DE UTILIZARE A RESURSELOR NATURALE ŞI A INPUTURILOR TEHNOLOGICE, PENTRU O AGRICULTURĂ DURABILĂ, ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Obiectivul specific: 1.4. Sisteme noi de management al culturilor, cu costuri reduse şi cu eficiență ridicată de utilizare a inputurilor

Perioada de derulare a planului sectorial: 2019-2022

Durata proiectului: 37 luni

Bugetul: 700000 lei

PROIECT - SMARTIRRIG

Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor in conditii de climat arid, semiarid si subumed-uscat | SMARTIRRIG |

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254 | Contract nr. 27PCCDI/2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Proiect finantat de UEFISCDI (Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii) in cadrul PNCDI III - Programul 1 - Dezvoltarea sistemului national de CD, Subprogramul 1.2 - Performanta institutionala, Proiecte Complexe realizate in consortii CDI – 2017

Proiect 3:  ”Sistem inovativ pentru irigarea mobilă de precizie a culturilor de leguminoase și plante prășitoare”  

Proiectul  ”Sistem inovativ pentru irigarea mobilă de precizie a culturilor de leguminoase și plante prășitoare”  este proiect component al Proiectului Complex Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor in conditii de climat arid, semiarid si subumed-uscat SMARTIRRIG, Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, Contract nr. 27PCCDI/2018, fiind Proiectul 3 din cadrul Agendei Comune a SMARTIRRIG.

Detalii despre SMARTIRRIG sunt disponibile pe website-ul proiectului: http://www.inma.ro/complexe/smartirrig.htm.

r

NOU

SERVICII CONSULTANTA AGRICOLA

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, prin specialiștii săi, acordă cultivatorilor din zonă servicii de consultanță agricolă în domeniile: producție agricolă, producție horticolă, instruire și extensie agricolă.

SCDCPN Dabuleni vinde cartof dulce, la prețul de

7 lei/kg (TVA inclus).

Mai multe informații puteți obține la telefon 0251334402 sau la sediul unității.

SCDCPN Dăbuleni vinde struguri pentru vin, soiurile Fetească neagră, Riesling italian la prețul de 2,5 lei/kg și Roșioară la prețul de 2 lei/kg (prețurile includ TVA).

Recoltatul începe pe data de 05.09.2023

 

Mai multe informații puteti obține la telefon 0251334402 / 0740163511 sau la sediul unității.

 

 

 

SCDCPN Dăbuleni vinde fructe de curmal chinezesc (jujube), la prețul de 10 lei/kg (TVA inclus).

Relații la sediul unității de luni până vineri, între orele 800-1700.

Mai multe informații puteti obține la telefon 0251334402 / 0740163511 sau la sediul unității.