SCDCPN Dăbuleni

CADRUL LEGAL

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni (SCDCPN) s-a înființat şi a funcţionat pe baza HCM MO 565/06.05.1970, modificată şi completată cu HGR 502/1993, HGR 42/1994 şi OG 25/1995, completată în 1995, 1996 şi 1997, privind înfiinţarea, organizarea şi finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare, Legea 290/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturi, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu Sişeşti , Legea 147/2004 şi Legea525/2004.

În anul 2005, prin Prin HG 1881/2005 s-a înfiinţat Centrul de Cercetare –Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, prin reorganizarea Staţiunii Centrale de Cercetări pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni şi fuzionarea acesteea cu Staţiunea de Cercetare şi Producţie  a Cartofului Mărşani.

În prezent, prin legea 45 din 20.03.2009 și şi Legea 72/20011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009, privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, unitatea capătă denumirea de Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, instituţie publică cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Dăbuleni, judeţul Dolj, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti, București.