Masa rotundă

Ziua pepenilor la SCDCPN Dăbuleni, ediția a II-a

 

În data de 14 iulie 2022, a avut loc masa rotundă cu tema Ziua pepenilor la SCDCPN Dăbuleni, organizată în cadrul Programului anual de manifestări științifice planificat pentru anul 2022.

Au fost prezentate trei lucrări științifice:

  1. Evoluția culturii de pepeni verzi de-a lungul timpului

Autori: Nanu Ștefan, Diaconu Aurelia, Paraschiv Alina-Nicoleta, Sfârloagă Loredana- Mirela, Băjenaru Maria, Frătuțu Felicia, Dragomir Cristina, – SCDCPN Dăbuleni

  1. Probleme de actualitate privind protecția fitosanitară a culturilor de pepeni
    -aspecte de fitopatologie

Autori: Oana-Alina Boiu-Sicuia – ICDPP București

  1. Dăunători la pepeni

Autori: Maria Iamandei– ICDPP București 

La manifestare au participat cercetătorii SCDCPN Dăbuleni, cercetători de la INCDCSZ Brașov, ICDPP București, reprezentanți ai ASAS București, ai UCV Craiova, Facultatea de Agronomie,  reprezentanți ai Direcției Agricole Dolj, reprezentanți ai primăriilor din Dăbuleni și Călărași, foști cercetători ai unității, precum și cultivatori de pepeni din zonă.

Discuțiile ce au avut loc în cadrul manifestării au subliniat importanța cercetărilor întreprinse la SCDCPN Dăbuleni pentru actualizarea tehnologiei de cultivare a pepenilor verzi, dar și importanța continuării programului de ameliorare pentru îmbogățirea sortimentului cultivat cu noi cultivare adaptate cerințelor pieței, dar și schimbărilor climatice actuale. Au fost apreciate pozitiv luările de cuvânt cu privire la valorificarea pepenilor, exprimate de fermierii prezenți la eveniment. S-a subliniat necesitatea înființării de cooperative funcționale, cu dotările necesare preluării pepenilor și livrării acestora către marile magazine.

Cei prezenți au putut vedea varietatea și aprecia calitatea produselor agricole/horticole obținute pe solurile nisipoase din zonă, ceea ce arată, dacă mai era cazul, că zona solurilor nisipoase din sudul țării este pretabilă pentru cultivarea tuturor speciilor agricole, cu condiția asigurării sursei de apă pentru irigații.