A N U N Ţ

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dabuleni;

 In conformitate cu Legea 319/2011 privind ,,Statutul personalului de cercetare-dezvoltare’’ si ,,Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru obtinerea gradelor profesionale a personalului de cercetare stiintifica si incdrarea pe functii in institutiile si unitatile de cercetare-dezvoltare cu profil agricol din subordinea/coordonarea Academiei de Știinte Agricole și Silvice Georghe ionescu-Șișești’’, organizeaza  concurs de promovare in gradul professional Cercetator Stiintific, la sediul unitatii in data de 04.03.2024 pentru urmatoarele specializari:

 • 2 posturi Cercetator stiintific- specializarea agricultura/ horticultura

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor depune la unitate dosarul personal, compus din urmatoarele documente:

 1. Cerere-tip de inscriere la concurs adresata consiliului stiintific si avizata de catre directorul unitatii pe baza verificarii de catre directorul adjunct stiintific al unitatii a incadrarii in criteriile de acordare a gradului stiintific solicitat-Anexa 1.
 2. Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, diploma de licenta ori echivalenta, insotite de foaia matricola;

3.Copii legalizate de pe diplomele cursurilor postuniversitare, a cursurilor de specializare si/sau  perfectionare profesionala,  inclusiv diploma de ,,doctor’’( daca este cazul)

 1. Curriculum Vitae.
 2. Memoriu de activitate.
 3. Lista lucrarilor stiintifice si de popularizare publicate, grupate conform Anexei 2.
 4. Lista rezultatelor de cercetare deosebite; copii de pe brevete si/sau adeverinte de omologare, adeverinte de la asociatiile profesionale privitoare la aplicarea în producție a rezultatului cercetarii stiintifice.

8.Lista proiectelor internationale la care participa concurentul.

 1. Lucrari reprezentative publicate.
 2. Extrase xerox din lucrarile stiintifice mai importante ( prima pagina din care se poate obseva autorul si titlul).

11.Copie legalizata dupa actul de nastere in cazul in care candidatul si-a schimbat numele dupa casatorie.

 

Calendar de desfasurare al concursului:

1.Depunere dosare: termen limita 22.02.2024 ora 16.00

2.Rezultate selectie dosare : 23.02.2024  ora 16.00

 1. Depunere contestatii selectie dosare: 26.02. 2024 ora 16.00
 2. Afisare rezultate contestatii: 27.02.2024 ora 16.00

5.Concursul se va desfasura in data de 04.03.2024 astfel:

– ora 10:00 – proba scrisa

– ora 15.00 – proba orala (interviul)

6.Afisare rezultate: 06.03.2024, ora 9.00

7.Depunere contestatii: termen limita 07.03.2024, ora 9.00

8.Afisare rezultate contestatii si rezultate finale  08.03.2024, ora 9.00

Informatii  suplimentare se pot obtine la secretariatul unitatii, la telefon: 0251334402 sau pe  e-mail: ccdcpndabuleni@yahoo.com