Pe data de 31 august 2023 Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni a organizat o masă rotundă în vederea diseminării rezultatelor de cercetare obținute în cadrul temei 1.1.6.: “Completarea fondului de germoplasmă viticolă prin obținerea de selecții clonale cu valoare economică ridicată”.

Manifestarea s-a desfășurat în câmpul de cercetare al SCDCPN Dăbuleni.

La eveniment au participat cercetători de la SCDCPN Dăbuleni. Au fost prezentate, sub formă de poster, rezultatele obținute în ultimii 11 ani de cercetare, prin lucrarea: POTENȚIALUL SOIURILOR CU STRUGURI DE MASĂ, CULTIVATE LA S.C.D.C.P.N. DĂBULENI – Autori: Băjenaru Maria-Florentina, Rățoi Iulian.

După prezentarea materialului au avut loc o serie de discuții privind calitatea și cantitatea producției celor mai importante soiuri de viță-de-vie cu struguri de masă cultivate la SCDCPN Dăbuleni.

Participanților la eveniment le-au fost distribuite fișe de evaluare a calității strugurilor. Din cele 14 soiuri analizate, cele mai apreciate au fost Perla de Zala, Victoria, Timpuriu de Cluj și Otilia.

Evenimentul s-a încheiat cu vizita colecției ampelografice, prilej cu care toți participanții au putut analiza îndeaproape comportatea soiurilor de viță-de-vie în condițiile climatice ale acestui an.