INFLUENȚA  SCHIMBĂRILOR CLIMATICE  ASUPRA POMICULTURII  ÎN  ZONA SOLURILOR  NISIPOASE. OBIECTIVELE  DE  CERCETARE- DEZVOLTARE  PENTRU  PERIOADA  2016-2025

Autori

Aurelia Diaconu,  Toma Vasile,  Croitoru Mihaela,  Enache Viorel,   Rățoi Iulian