STAȚIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI scoate la concurs 1 post de Asistent de cercetare științifică, în cadrul proiectului de cercetare “TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU IRIGAREA CULTURILOR ÎN CONDIŢII DE CLIMAT ARID, SEMIARID SI SUBUMED-USCAT (SMARTIRRIG)”, cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, contract nr. 27PCCDI/2018.
Durata contractului 05.06.2019 – 31.10.2020, cu posibilitate de prelungire
Norma de lucru: normă întreagă, 8 ore/zi.
Nivelul postului: De execuție

Cerințe minimale pentru înscrierea la concurs:
– Absolvenți de studii superioare: Facultatea de Agronomie / Facultatea de Horticultură;
– Cunoașterea limbii române (vorbit, scris și citit) ;
– Cunoașterea limbii engleze (vorbit, scris și citit) ;

Cerințe specifice postului de Asistent de cercetare științifică:
– Cunoașterea în operarea tehnicii de calcul și a pachetelor de software Windows, Office;
– Candidații își vor însuși diverse metode din planul de activitate al proiectului și interpretarea datelor experimentale obținute.

Documente necesare dosarului de concurs:
– Cerere de înscriere la concurs;
– Copie act de identitate;
– Copie certificat de naștere;
– Copie certificat de căsătorie (după caz) ;
– Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor: diplomă bacalaureat sau echivalentă, diplomă de licență sau echivalentă însoțită de foaia matricolă, alte diplome constituie avantaj (se vor prezenta și în original, pentru certificarea copiilor ca fiind „conform cu originalul” );
– Dosar medical întocmit de cabinetul medicina muncii + adeverință de la medicul de familie;
– Curriculum Vitae Europass;
– Adeverințe pentru a dovedi vechimea (după caz).

Calendarul desfășurării concursului:
– Dosarele se vor depune până la data 30.05.2019, ora: 1630, la sediul SCDCPN Dăbuleni, Str. Petre Baniță, Nr. 217, Loc. Călărași, jud. Dolj;
– Proba scrisă: 31.05.2019., orele 1000, iar interviul: 31.05.2019, ora 1500, la sediul SCDCPN Dăbuleni, Str. Petre Baniță, Nr. 217, Loc. Călărași, jud. Dolj;
– Afișare rezultate concurs: 03.06.2019

Contact: Tel: 0751205765; e-mail: ccdcpndabuleni@yahoo.com.

Director, Responsabil Partener Proiect complex,

Dr. ing. Diaconu Aurelia Dr. ing. Drăghici Iulian