ANUNȚ

Privind organizarea concursului

pentru ocuparea unor posturi vacante

 

STAȚIUNEA  DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU CULTURA PLANTELOR PE NISIPURI DĂBULENI  scoate  la concurs 1 post de Asistent de cercetare științifică, în cadrul proiectului de cercetare “SISTEM COMPLEX DE VALORIFICARE INTEGRALĂ A UNOR SPECII AGRICOLE CU POTENŢIAL ENERGETIC ŞI ALIMENTAR  (VALINTEGR)”, cod proiect  PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0566, contract nr. 9PCCDI/9.03.2018.

 

Durata contractului : 12.06.2019 – 31.12.2020, cu posibilitate de prelungire

Norma de lucru: normă întreagă, 8 ore/zi.

Nivelul postului: De execuție

 

Cerințe minimale pentru înscrierea la concurs:

 • Absolvenți de studii superioare: Facultatea de Horticultură /Agricultură
 • Cunoașterea limbii române (vorbit, scris și citit) ;
 • Cunoașterea limbii engleze (vorbit, scris și citit) ;

 

Cerințe specifice postului de Asistent de cercetare științifică:

 • Cunoașterea în operarea tehnicii de calcul și a pachetelor de software Windows, Office;
 • Candidații își vor însuși diverse metode din planul de activitate al proiectului și interpretarea datelor experimentale obținute.

 

Documente necesare dosarului de concurs:

 • Cerere de înscriere la concurs;
 • Copie act de identitate;
 • Copie certificat de naștere;
 • Copie certificat de căsătorie (după caz) ;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor: diplomă bacalaureat sau echivalentă, diplomă de licență sau echivalentă însoțită de foaia matricolă, alte diplome (se vor prezenta și în original, pentru certificarea copiilor ca fiind „conform cu originalul”;
 • Dosar medical întocmit de cabinetul medicina muncii + adeverință de la medicul de familie;
 • Curriculum Vitae Europass;
 • Adeverințe pentru a dovedi vechimea (după caz).

Calendarul desfășurării concursului:

 • Dosarele se vor depune până la data 05.06.2019, ora: 1630, la sediul SCDCPN Dăbuleni, Str. Petre Baniță, Nr. 217, Loc. Călărași, jud. Dolj;
 • Proba scrisă: 06.2019., orele  1000, iar interviul: 07.06.2019, ora 1500,  la sediul SCDCPN Dăbuleni, Str. Petre Baniță, Nr. 217, Loc. Călărași, jud. Dolj;
 • Afișare rezultate concurs: 10.06.2019

 

Contact:  Tel: 0751205765; e-mail: ccdcpndabuleni@yahoo.com.

 

Director,                                                             Responsabil Partener Proiect complex,

 

Dr. ing. Diaconu Aurelia                                                        Dr. ing. Drăghici Iulian